2024

  1. Zarządzenie nr 2/2024 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 5 stycznia 2024r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć w zakresie piłki nożnej dla uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych – klasy 1-6 w Gminie Bukowina Tatrzańska.
  2. Zarządzenie nr 4/2024 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 22 stycznia 2024r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert w zakresie promocji Gminy Bukowina Tatrzańska
  3. Zarządzenie nr 9/2024 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  4. Zarządzenie nr 11/2024 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 31 stycznia 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz promocji Gminy
  5. Zarządzenie nr 13/2024 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 lutego 2024r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  6. Zarządzenie nr 17/2024 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 11 kwietnia 2024r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa
268

Powrót