2023

 1. Zarządzenie nr 2/2023 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 stycznia 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć w zakresie piłki nożnej dla uczniów przedszkoli oraz szkół podstawowych – klasy 106 w Gminie Bukowina Tatrzańska

  Informacja o rozstrzygnięciu w otwratym konkursie ofert 1.pdf

 2. Zarządzenie nr 4/2023 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 24 stycznia 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie promocji Gminy Bukowina Tatrzańska

  Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie.pdf

 3. Zarządzenie nr 6/2023 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 stycznia 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

  Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert 3.pdf

 4. Zarządzenie nr 12/2023 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 20 marca 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa                                

  Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert

 5. Zarządzenie nr 12/2023 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 20 marca 2023r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa

  Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert

 6. Zarządzenie nr 26/2023 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 27 czerwca 2023r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć w zakresie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży

  Informacja o rozstrzygnięciu w otwartym konkursie ofert

 

514

Powrót