GMINNA EWIDENCJA OBIEKTÓW ŚWIADCZĄCYCH INNE USŁUGI HOTELARSKIE

Każdy obiekt prowadzący wynajem pokoi dla turystów w celach wypoczynkowych a nie będący standaryzowanym obiektem typu hotel, pensjonat, motel czy schronisko (ewidencję tych obiektów hotelarskich prowadzi Marszałek Województwa) zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia obiektu hotelarskiego do gminnej ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie prowadzonych przez właściwy miejscowo urząd gminy/miasta.

Wpis w postaci karty obiektu obejmuje: nazwę własną obiektu, jego adres, podmiot prowadzący obiekt z jego siedzibą oraz ilość pokoi i miejsc noclegowych oferowanych w obiekcie a także deklarację czy obiekt jest udostępniony całorocznie czy sezonowo.

Wpisu dokonuje się na podstawie wypełnionej ankiety dostępnej w Urzędzie Gminy.

Podmiot obsługujący:

Ewidencja Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska

34-530 Bukowina Tatrzańska, ul. Długa 144, pok. nr 39 tel. 18 20 00 882

e-mail: spytel@ugbukowinatatrzanska.pl

Wpis do gminnej ewidencji obiektów świadczących inne usługi hotelarskie oraz wydanie zawiadomienia o wpisie obiektu są bezpłatne.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1553 z późniejszymi zmianami)
  • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 2166 z późniejszymi zmianami)
Powrót