PSR 2020 - Konkurs "Aktywni rolnicy w Małopolsce"

Urząd Statystyczny w Krakowie organizuje Konkurs „Aktywni rolnicy w Małopolsce”. Jego celem jest promocja Powszechnego Spisu Rolnego 2020, który odbywa się w dniach od 1 września o 30 listopada 2020 r., oraz zachęcenie rolników do aktywnego w nim uczestnictwa. Konkurs trwa od 22 października do 20 listopada 2020 r., a udział w nim jest bezpłatny. Informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Urzędu Statystycznego w Krakowie: https://krakow.stat.gov.pl/powszechny-spis-rolny-psr-2020/konkursy/. Konkurs jest adresowany do rolników lub użytkowników gospodarstw rolnych w województwie małopolskim. Wygra gmina o najwyższym udziale spisanych gospodarstw. Nagrodą w konkursie jest promocja zwycięskiej gminy i jej mieszkańców na łamach prasy drukowanej, w portalu internetowym oraz w mediach społecznościowych.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu [PDF]

PSR 2020 - Konkurs "Aktywni rolnicy w Małopolsce"
PSR 2020 - Konkurs "Aktywni rolnicy w Małopolsce"
1510

Powrót