GUS Powszechny Spis Rolny 2020

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

GUS Powszechny Spis Rolny 2020 ogólne informacje [PDF]

GUS Powszechny Spis Rolny 2020
GUS Powszechny Spis Rolny 2020

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020, który przeprowadzony będzie w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r . na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 [PDF]

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2020 [PDF]

Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych Powszechnego Spisu Rolnego 2020 [PDF]

2143

Powrót