BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Aktualności    

ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH W DNIU 12.11.2018 r. !!!

 

INFORMACJA
– ZMIANA TERMINU ODBIORU ODPADÓW SEGREGOWANYCH W DNIU 12.11.2018 r. !!!


 

 
 
SPRZĄTANIE ŚWIATA wrzesień 2018 r. „Akcja - segregacja!”

W tym roku, podobnie jak i w zeszłym Referat Środowiska i Gospodarki Odpadami wspólnie z TPN zorganizował dla uczniów szkół naszej gminy akcję sprzątania świata. Tegorocznej edycji akcji przyświecało hasło „AKCJA SEGREGACJA!”. Dlatego po zakończonym sprzątaniu w terenie, młodzież w miejscu zbiórki, w Brzegach wysłuchała prelekcji pracownika TPN o szkodliwości pozostawiania odpadów na szlakach oraz odbyła warsztaty pt. jak sprawnie i prawidłowo segregować odpady. To bardzo ważne ze względu na lepsze wykorzystywanie zasobów oraz poszanowanie środowiska, oszczędność energii i wody. Ale jest to istotne także ze względu na konieczność osiągnięcia przez polskie gminy poziomu 30% recyklingu już w tym roku.

 
 
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 10/2018 R.


ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

9 - 11 października 2018

16 - 18 października 2018


ODPADY POWINNY BYĆ WYSTAWIONE
DO GODZINY 8:00 RANO


 
 
Ogłoszenie Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska - Zakaz spalania odpadów

Bukowina Tatrzańska, 20 sierpień 2018 r.
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska
 

W związku z zaobserwowanymi incydentami spalania odpadów apeluje do Mieszkańców gminy o niespalanie odpadów w piecach domowych, kominkach lub ogniskach.

 
 
Taryfa dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bukowina Tatrzańska

Bukowina Tatrzańska, 30 lipca 2018 r.

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że zgodnie z art. 24e ust 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 328, ze zm.) umieścił w Biuletynie Informacji Publicznej zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: KR.RET.070.288.2018 z dnia 9 lipca 2018 r. taryfę dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bukowina Tatrzańska, ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Gminny Zakład Komunalny w Bukowinie Tatrzańskiej na okres trzech lat.

 
 
9 sierpnia 2018 z powodu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne dodatkowa zbiórka odpadów zmieszanych nie odbędzie się na następujących ulicach

Bukowina Tatrzańska, dn. 6 sierpnia 2018 r.

 

INFORMACJA

Szanowni Mieszkańcy!

 

Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że w dniu 9 sierpnia 2018 r., z powodu odbywającego się wyścigu kolarskiego Tour de Pologne dodatkowa zbiórka odpadów zmieszanych nie odbędzie się na następujących ulicach:

 
 
MOŻLIWOŚĆ NIEODPŁATNEGO ODBIORU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Bukowina Tatrzańska, 3 sierpnia 2018 r.

 
KOMUNIKAT
 

WÓJT GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI NIEODPŁATNEGO ODBIORU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

 
 
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 04/2018 R.

 
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
 
9 - 11 kwiecień 2018 R.
 
16 - 21 kwiecień 2018 R.
 
ODPADY POWINNY BYĆ WYSTAWIONE
DO GODZINY 8:00 RANO W DNIU ZBIÓRKI.
 
 
 
Spółka IB Odpady - istnieje możliwość odbioru śmieciarką frakcji selektywnie zbieranej w workach z zabudowy zamieszkałej

W związku z łączącą nas umową pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Bukowiny Tatrzańskiej" oraz w nawiązaniu do prowadzonych spotkań dotyczących realizowanej usługi, Wykonawca - Spółka IB Odpady uprzejmie informuje, iż istnieje możliwość odbioru frakcji selektywnie zbieranej w workach z zabudowy zamieszkałej śmieciarką bez zagrożenia uszkodzenia worków i wymieszania poszczególnych frakcji.

 
 
ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 
 
#ChceMiSie. 11 maja Dzień bez Śmiecenia. Segreguj Surowce

11 maja to Dzień bez Śmiecenia. W tym roku obchodzony jest pod hasłem #ChceMiSie i zachęca do segregacji odpadów obalając od lat powtarzane na ten temat mity. Kampania przypada w wyjątkowym okresie - od lipca wchodzą w życie nowe zasady segregacji odpadów komunalnych, jednolite dla całego kraju.

 
 
Gmina Bukowina Tatrzańska stawia na czyste powietrze

Gmina Bukowina Tatrzańska opracowuje dokument pn. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jego najważniejszym celem jest zaplanowanie rozwiązań, które w przyszłości pozwolą na:

zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do powietrza (w szczególności dwutlenku węgla) oraz innych szkodliwych substancji do powietrza,

zmniejszenie zużycia energii,

zwiększenie udziału energii, która pozyskiwana jest z odnawialnych źródeł.

 
 
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) - zgłoszenie planowanych zadań inwestycyjnych

Gmina Bukowina Tatrzańska jest w trakcie wykonywania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN).

 
 
Dodatkowa zbiórka odpadów w grudniu 2014

Bukowina Tatrzańska, 05 grudnia 2014r.
 
 
Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje,
że w miesiącu grudniu 2014
prowadzona będzie dodatkowa zbiórka odpadów:
 
 
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH 29/09 – 02/10/2014

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
29/09 – 02/10/2014

 
 
Pierwszy «« (1-15)(16-30)(31-36) »» Ostatni
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

Aktualności

AKTY PRAWNE

Ulotki informacyjne

Harmonogramy wywozu

Dokumenty

WZORY DOKUMENTÓW

Informacja o uzyskanych poziomach

Wykaz podmiotów nieczystości ciekłe

Wykaz Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz zbierających zużyty sprzęt elektryczny

Wykaz miejsc zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej

Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

PUNKTY DYSTRYBUCJI WORKÓW

Zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Badanie wody

Strefy ochronne ujęć wody

Informacje i komunikaty

Kalendarz łowiecki

Wodociąg wiejski w Bukowinie Tatrzańskiej

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu informuje, że jesienna akcja szczepienie lisów przeciwko wściekliźnie na terenie województwa małopolskiego odbędzie się w dniach od 28 września do 05 października 2019 r. Zostanie ona wykonana poprzez rozrzucenie szczepionki z samolotów i jej ręczne wyłożenie. [więcej...]

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA INFORMUJE

Znalazłeś wnyki w czasie spaceru w lesie? Nie ruszaj ich z miejsca, zapamiętaj lokalizację i przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej w Krakowie. Posiadasz informację o osobie, która może kłusować, a nie wiesz komu to zgłosić? Również przekaż tę informację do Państwowej Straży Rybackiej.[więcej...]

 

 

 

 
 


 
TAXI