BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Aktualności    

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: BUA.6733.1.17.2018

Bukowina Tatrzańska, dn. 26.06.2019 r.

zawiadamia się...

 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: BUA.6733.1.7.2019

Bukowina Tatrzańska, dn. 25.06.2019 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

 

zawiadamia się...

 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: BUA.6733.1.11.2019

Bukowina Tatrzańska, dn. 25.06.2019 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

 

zawiadamia się...

 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: BUA.6733.1.6.2019

Bukowina Tatrzańska, dn. 24.06.2019 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

 

zawiadamia się...

 
 
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 117 - BURZE Z GRADEM

 
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 117
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
BURZE Z GRADEM
 
 
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 115 - BURZE Z GRADEM

 
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 115
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
BURZE Z GRADEM
 
 
Unieruchomienie wodociągu Rzepiska Potok Grocholów

Bukowina Tatrzańska, dn. 18.06.2019 r.

 
 
Unieruchomienie wodociągu Jurgów

Bukowina Tatrzańska, dn. 18.06.2019 r.

 
 
Unieruchomienie wodociągu Brzegi

Bukowina Tatrzańska, dn. 18.06.2019 r.

 
 
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE NR 111 - BURZE Z GRADEM

 
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 111
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ
BURZE Z GRADEM
 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: BUA.6733.1.19.2018

Bukowina Tatrzańska, dn. 13.06.2019 r.

zawiadamia się...

 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: BUA.6733.1.9.2019

Bukowina Tatrzańska, dn. 12.06.2019 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

 

Budowa stacji transformatorowej oraz linii kablowych średniego i niskiego napięcia dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 4873 w m. Białka Tatrzańska ul. Środkowa, na części działek ew. nr: 4800/51, 4800/50, 4800/40, 4873/89, 4873/78, położonych w miejscowości Białka Tatrzańska.

 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: BUA.6733.1.10.2019

Bukowina Tatrzańska, dn. 12.06.2019 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

 

zawiadamia się...

 
 
VII sesja Rady Gminy Bukowina Tatrzańska w dniu 13 czerwca 2019 - ZMIANA GODZINY ROZPOCZĘCIA


INFORMACJA

Na podstawie art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym informuje iż posiedzenie VII sesji w dniu 13.06.2019 r. zostało przeniesione z godziny 13.00 na godzinę 10.00 w Urzędzie Gminy Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144.

 
 
Uruchomienie wodociągu lokalnego zaopatrującego w wodę Schronisko PTTK w Dolinie Roztoki

Bukowina Tatrzańska, 10 czerwca 2019 r.
SGO.6324.1.1.2019
 
INFORMACJA
 
Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1152 z późn. zm.) oraz §20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny decyzją nr 60/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. (znak: HK-91-431-99-4/2019) wygasił swoją decyzję nr 55/2019 znak: HK-91-431-99-2/2019 z dnia 30 maja 2019 r. nałożonej na Schronisko PTTK w Dolinie Roztoki, w zakresie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia z wodociągu lokalnego w Schronisku PTTK w Dolinie Roztoki, z uwagi na jej bezprzedmiotowość.
 
 
Pierwszy «« (31-45)(46-60)(61-75)(76-90)(91-105) »» Ostatni
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

Wybory samorządowe 2018

Aktualności

100-lecie Odzyskania Niepodległości

Położenie, Dojazd, Klimat

Miejscowości Gminy

Kalendarz imprez kulturalnych

Folder

Usługi

Pokonajmy Bariery

Gminna Ewidencja Zabytków

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

 

 
 


 
TAXI