Zapytanie ofertowe IZW.271.2.5.2020

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej dla Osiedla Romów w Czarnej Górze wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na podstawie koncepcji projektowej pn.: ,,Ujęcie wód podziemnych wraz z siecią wodociągową"

1847

Powrót