Zapytanie ofertowe IZW.271.2.4.2020

URZĄD GMINY

BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak sprawy: IZW.271.2.4.2020

Bukowina Tatrzańska, dnia 21 lutego 2020 r.

ZAPROSZENIE do złożenia oferty

W postępowaniu którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm).

Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku usługowego z zakresu działalności kulturalnej oraz bezpieczeństwa publicznego - wiejskiego domu kultury wraz z remizą ochotniczej straży pożarnej dla OSP Rzepiska II wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą budowę konstrukcji oporowej oraz budowę niezbędnych urządzeń budowlanych.

2372

Powrót