Zapytanie ofertowe IZW.271.2.44.2020

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Bukowina Tatrzańska

Uwaga - w dniu 21.12.2020 r. zmodyfikowano treść zaproszenia do złożenia oferty oraz dodano zmodyfikowany projekt umowy.

1409

Powrót