Zapytanie ofertowe IZW.271.2.14.2020

Dostawa   komputerów   przenośnych    dla   Gminy   Bukowina   Tatrzańska   w   ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś I – Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach  „Zdalna szkoła +”

885

Powrót