BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Przetargi    

Przetarg nieograniczony
19 Lipca 2019 11:20

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
1. Ogłoszenie o zamówieniu
 
 
Przetarg nieograniczony
18 Lipca 2019 12:31


Wykonanie robót budowlano-remontowych w budynku remizy OSP w Jurgowie

Uwaga. W dniu 22 07.2019r. zmodyfikowano treść SIWZ - zmodyfikowano przedmiar robót dotyczący zadania częściowego nr 2.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Modyfikacja treści SIWZ

3. Zmodyfikowany przedmiar robót dotyczący zadania częściowego nr 2
 

 
 
Przetarg nieograniczony
4 Lipca 2019 00:00

Dostawa i montaż wyposażenia szatni dla siłowni w Gminnym Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej - ETAP IV
UWAGA. W dniu 12.07.2019 r. zmodyfikowano treść SIWZ - przedłużono termin składania ofert
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Modyfikacja treści SIWZ
3. Informacja z otwarcia ofert
4. Unieważnienie postępowania
 
 
Przetarg nieograniczony
21 Czerwca 2019 14:25

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w Leśnicy na cele ośrodka   zdrowia   i   punktu    aptecznego   wraz   z   przebudową   ciągów   komunikacyjnych w zakresie dojść, dojazdów i miejsc postojowych oraz infrastrukturą techniczną, tj. przyłączem wodociągowym do projektowanego hydrantu naziemnego; na działkach ewid.: 2797/18, 2719/19, 2797/14 w Leśnicy.
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Informacja z otwarcia ofert.
3. Ogłoszenie o wyniku postępowania.
 
 
Przetarg nieograniczony
13 Czerwca 2019 14:19

Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia drogi gminnej K420031 (Bukowina - Brzegi – Jurgów) w miejscowości Brzegi (ul. Halna), wraz z odbudową drogi gminnej w kilometrażu 2+986 – 3+002 oraz odbudowa drogi gminnej w kilometrażu 2+960 – 2+986 i 3+002- 3+035
Uwaga. W dniu 18.06.2019r. zmodyfikowano treść SIWZ - zmodyfikowano przedmiary dotyczące branży drogowej w części A i B
Uwaga. W dniu 19.06.2019r. dodano wyjaśnienia do SIWZ, oraz zmodyfikowano treść SIWZ .
Uwaga. W dniu 25.06.2019r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ.

Uwaga. W dniu 26.06.2019r. dodano wyjaśnienia do treści SIWZ.
Uwaga. w dniu 04.07.2019r. dodano informację o unieważnieniu postępowania.
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Modyfikacja treści SIWZ
3. Zmodyfikowane przedmiary robót  - część A
4. Zmodyfikowany przedmiar robót - część B
6. Wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ
7.Szczegół przejścia pod drogą i pomiędzy palisadą rowu zamkniętego z rur fi 400.
8. Wyjaśnienia do treści SIWZ (pytania i odpowiedzi)
9. Rysunek - odpowiedź do pytania nr 7 i 8 zestawu I
10. Wyjaśnieni do treści SIWZ (pytania i odpowiedzi 26.06.2019)
11. Rysunek - odpowiedź do pytania nr 1, zestaw 1
12. Informacja z otwarcia ofert
13 Informacja o unieważnieniu postępowania
 
 
Przetarg nieograniczony
10 Czerwca 2019 16:57

Dostawa i montaż wyposażenia szatni dla siłowni w Gminnym Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej - ETAP IV
Uwaga. W dniu 13.06.2019r. dodano "Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ" oraz zmodyfikowano treść SIWZ

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ.
3. Informacja z otwarcia ofert
4. Informacja o unieważnieniu postępowania
 
 
Przetarg nieograniczony
30 Maja 2019 14:35

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły podstawowej w Leśnicy na cele ośrodka   zdrowia   i   punktu    aptecznego   wraz   z   przebudową   ciągów   komunikacyjnych w zakresie dojść, dojazdów i miejsc postojowych oraz infrastrukturą techniczną, tj. przyłączem wodociągowym do projektowanego hydrantu naziemnego; na działkach ewid.: 2797/18, 2719/19, 2797/14 w Leśnicy
Uwaga. W dniu 10.06.2019r. zmodyfikowano treść SIWZ - dodano zmodyfikowany przedmiar robót.
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Modyfikacja treści SIWZ
3. Zmodyfikowany przedmiar robót
4. Informacja z otwarcia ofert
5. Ogłoszenie o wyniku
6. Informacja o unieważnieniu postępowania
 
 
Przetarg nieograniczony
27 Maja 2019 16:54

Dostawa i montaż wyposażenia szatni dla siłowni w Gminnym Centrum Rekreacji i Sportu w Białce Tatrzańskiej - ETAP IV

1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Unieważnienie postepowania
 
 
Przetarg nieograniczony
23 Maja 2019 10:57

Przebudowa i remont drogi gminnej „ul. Wierch Spiski” nr K420039 w miejscowości Bukowina Tatrzańska w km 0+000 – 0+660,  wraz ze skrzyżowaniem z DW nr 960

Uwaga. W dniu 03.06.2019r. zmodyfikowano treść SIWZ - dodano przedmiar robót na "Przebudowę drogi gminnej K420039 Spiski Wierch w granicach istniejącego pasa drogowego na odc. 0+013,50 – 0+663,60 w m. Bukowina Tatrzańska".

Uwaga. W dniu 04.06.2019r, zmodyfikowano treść SIWZ - zmodyfikowano załącznik nr 5 do SIWZ, tj. "Projekt umowy".
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Modyfikacja treści SIWZ
3. Modyfikacja treści SIWZ - modyfikacja projektu umowy
4. Zmodyfikowany załącznik nr 5 do SIWZ, tj. "Projekt umowy"
5. Informacja z otwarcia ofert.
6. Ogłoszenie o wyniku postępowania
 
 
Przetarg nieograniczony
16 Maja 2019 13:21

Dostawa i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia ulic oraz budynków gminnych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
Uwaga. W dniu 21.05.2019r. dodano "Wyjaśnienia treści SIWZ"
Uwaga. W dniu 22.05.2019r. dodano "Wyjaśnienia do treści SIWZ" oraz zmodyfikowano treść Siwz (Załącznik nr 3 - Kalkulacja szczegółowa ceny)
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Wyjaśnienie treści SIWZ (pytania i odpowiedzi)
3. Wyjaśnienia treści SIWZ oraz modyfikacja treści SIWZ
4. Informacja z otwarcia ofert
5. Ogłoszenie o wyniku
 
 
Przetarg nieograniczony
16 Maja 2019 12:37

Obsługa w zakresie robót ziemnych, drogowych  i transportowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Informacja z otwarcia ofert
3. Ogłoszenie o wyniku
 
 
Przetarg nieograniczony
16 Maja 2019 10:05


Dostawa pomocy dydaktycznych  w ramach Projektu  „ Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Bukowina Tatrzańska”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem do realizacji zajęć dydaktycznych w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnej Górze, Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Górze, Szkole Podstawowej nr 1 w Rzepiskach i Przedszkolu Samorządowym w Jurgowie.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Informacja z otwarcia ofert

3. Ogłoszenie o wyniku postępowania

 
 

 
 
Przetarg nieograniczony
15 Maja 2019 15:32

Wykonanie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukowina Tatrzańska
Uwaga, w dniu 27.05.2019r. dodano "Wyjaśnienia do treści SIWZ"
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Wyjaśnienia do treści SIWZ
3. Informacja z otwarcia ofert
4. Ogłoszenie o wyniku - zadanie częściowe nr 1
5. Ogłoszenie o wyniku - zad. nr 2, 3


 
 
Przetarg nieograniczony
16 Kwietnia 2019 14:29

Dostawa sprzętu informatycznego z osprzętem, oprogramowaniem i montażem  w ramach Projektu  "Rozwój edukacji przedszkolnej  w Gminie Bukowina Tatrzańska”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, z przeznaczeniem do realizacji zajęć dydaktycznych w Oddziałach Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 w Czarnej Górze, Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Górze, Szkole Podstawowej nr 1 w Rzepiskach i Przedszkolu Samorządowym w Jurgowie.

1. Ogłoszenie o zamówieniu

2. Informacja z otwarcia ofert

3. Ogłoszenie o wyniku

 
 
Przetarg nieograniczony
25 Marca 2019 15:28

Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Informacja z otwarcia ofert
3. Ogłoszenie o wyniku
 
 
Archiwum
(1-15)(16-30)(31-45)(46-60)(61-75) »» Ostatni
URZĄD GMINY

Kontakt

Rada Gminy

Sołtysi

Szkoły

Przetargi

Zapytania ofertowe

Aktualności

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

EKODORADCA

Budowa systemu kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków w Gminie Bukowina Tatrzańska

Koncepcja budowy drogi gminnej ul. Pod Grapą – Kotelnica Białczańska wzdłuż potoku Czerwonka

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Koty i psy

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Rejestr placówek publicznych

Rejestr placówek niepublicznych


   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

 

 
 


 
TAXI