BUKOWINA T.               BIAŁKA T.               BRZEGI               CZARNA GÓRA               GROŃ               JURGÓW               LEŚNICA               RZEPISKA       

Aktualności    

Zawiadomienie o przesłaniu projektu decyzji do uzgodnień

Znak: B.U.A.6733.1.1.2013

Bukowina Tatrzańska, dn. 05.04.2013 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

zawiadamia się, że na etapie postępowania zmierzającego do wydania decyzji Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska...

 
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Znak: B.U.A.6733.1.1.2013

Bukowina Tatrzańska, dn. 14.03.2013 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

zawiadamia się że w dniu 07.03.2013 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego ... [PDF]

 
 
Zawiadomienie o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Znak: B.U.A.6733.1.14.2012

Bukowina Tatrzańska, dn. 05.03.2013 r.

 
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA 

zawiadamia się o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego ... [PDF]

 
 
Komunikat KRUS dot. emerytur rolniczych od 2013-01-01 r.

Informacja o zmianie ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008r. nr 50, poz. 291 z późn. zm.) w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013r. ustawy z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 6 czerwca 2012r. poz. 637).
 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: B.U.A.6733.1.14.2012
Bukowina Tatrzańska, dn. 08.02.2013r. 
 
O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
 
Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się, że zostały zebrane wszystkie materiały w toku prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej:
 
 
Pomoc dla osób bezrobotnych w gminie Bukowina Tatrzańska

W ramach nowej inicjatywy społecznej, stworzyliśmy poradnik on-line dla osób bezrobotnych, które pragną założyć własną działalność gospodarczą.

 
 
PO PASZPORT BEZ MELDUNKU

Kraków, 16 stycznia 2013 r.
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Krakowie
Biuro Prasowe Wojewody Małopolskiego
 
PO PASZPORT BEZ MELDUNKU
 
17 stycznia 2013 roku wchodzą w życie przepisy, które ułatwią wyrobienie paszportu. O dokument będzie można się starać we wszystkich punktach paszportowych, niezależnie od miejsca zameldowania czy zamieszkania. Będzie też można uzyskać paszport tymczasowy w pilnych sytuacjach związanych z działalnością zawodową – do tej pory taka możliwość zarezerwowana była wyłącznie dla nagłych przypadków związanych z chorobą lub śmiercią członka rodziny.
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Bukowina Tatrzańska, dn. 10.01.2013r
Znak: B.U.A.6733.1.14.2012 

O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA
 

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się, że został wysłany do uzgodnień przygotowany projekt decyzji Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej:
 
 
 
OBOWIĄZEK MELDUNKOWY ZNACZNIE UPROSZCZONY

Stanowisko Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Gminy Bukowina Tatrzańska informuje, że w związku z wejściem z życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012r. poz. 1407) od 31 grudnia 2012r. wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego:
 
 
Kontynuacja cyklu szkoleń gastronomicznych w ramach projektu „Trening Smaków 2”

Firma EVACO Sp. z o.o. działająca od ponad 22 lat w branży gastronomicznej przygotowała  kontynuację cyklu szkoleń gastronomicznych w ramach projektu „Trening Smaków 2” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do kucharzy oddelegowanych na szkolenia przez pracodawcę z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego, prowadzących działalność gospodarczą związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

 
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

Znak: B.U.A.6733.1.14.2012

Bukowina Tatrzańska, dn. 13/12/2012 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA
GMINY BUKOWINA TATRZAŃSKA

 
 
Konkurs na najlepsze prace magisterskie dotyczące gospodarki odpadami opakowaniowymi

Zapraszamy studentów i absolwentów uczelni wyższych do udziału w konkursie, w którym pula nagród wynosi 30 tys. zł. 

 
 
Dofinansowane usługi doradcze – zmniejsz koszty prowadzenia działalności!

 
Ekoconsultant oraz IT Vision zapraszają do udziału w dofinansowanych projektach doradczych
„Twój biznes, nasze wsparcie – doradztwo dla MŚP” oraz
„Nowoczesna firma – doradztwo dla MŚP”
 
 
Czuję się zdrowa, ale chcę mieć pewność

Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
 
Program skierowany jest do zdrowych kobiet w wieku 50-69 lat. Badania wykonywane są co 24 miesięce. Do badania pacjentka winna posiadać dowód osobisty z nr PESEL oraz potwierdzenie ubezpieczenia. Jeśli wcześniej były wykonywane badania piersi koniecznie należy dostarczyć wyniki tych badań do porównania. Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania. Należy zaznaczyć, że programem nie są objęte kobiety, u których wcześniej rozpoznano raka piersi.
 
Populacyjny Program Profilatyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy
 
Program adresowany jest do zdrowych kobiet w wieku 25-59 lat (zgodnie z rocznikiem), które w ciągu ostatnich 3 lat nie wykonywały badania cytologicznego. Badania są bezpłatne i nie wymagają skierowania.
 
 
UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!! wszelkie czynności związane z wpisem do CEIDG są BEZPŁATNE

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
 
Przypominamy, że wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzonej przez Ministra Gospodarki są BEZPŁATNE.
 
 
Pierwszy «« (1020-1034)(1035-1049)(1050-1064)(1065-1079)(1080-1081) »» Ostatni
GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA

Wybory samorządowe 2018

Aktualności

100-lecie Odzyskania Niepodległości

Położenie, Dojazd, Klimat

Miejscowości Gminy

Kalendarz imprez kulturalnych

Folder

Usługi

Pokonajmy Bariery

Gminna Ewidencja Zabytków

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

TATRY

NA NARTY

BASENY TERMALNE

CO ZJEŚĆ

GDZIE SPAĆ

CO ZOBACZYĆ

OCHRONA ŚRODOWISKA I GOSPODARKA ODPADAMI

TRANSGRANICZNA PROMOCJA


 

URZĄD GMINY

 
   
   

   


 


 
 


 


 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 


 

 

 
 


 
TAXI