Zarządzenie nr 75/2021 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 1 października 2021r.

Zarządzenie nr 75/2021 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 1 października 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Bukowina Tatrzańska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Zarządzenie ws przeprowadzenia konsultacji PW 2022r..pdf

Projekt Programu Współpracy Gminy z Organizacjami Pozarządowymi na 2022r..pdf

Zarządzenie nr 75/2021
Zarządzenie nr 75/2021
662

Powrót