Zarządzenie nr 50/2023 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 września 2023

Zarządzenie nr 50/2023 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 28 września 2023 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Bukowina Tatrzańska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024
Program Współpracy 2024 - PDF

306

Powrót