Zarządzenie nr 20/2022 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 24 maja 2022r.

Zarządzenie nr 20/2022 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 24 maja 2022r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Bukowina Tatrzańska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji PW na 2022r..pdf

509

Powrót