Sprawozdanie z rozliczenia wsparcia finansowego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w 2019 roku

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/123/2011 Rady Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych Gminy Bukowina Tatrzańska w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, przyznano wsparcie finansowe klubom piłkarskim z Gminy Bukowina Tatrzańska. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań określonych we wnioskach wyniosła w 2019 roku 156 000,00 zł

Sprawozdanie z rozliczenia wsparcia finansowego
w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu
na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska w 2019 roku
[PDF]

1078

Powrót