Zarządzenie nr 54/2022 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 września 2022

Zarządzenie nr 54/2022 Wójta Gminy Bukowina Tatrzańska z dnia 23 września 2022 w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Bukowina Tatrzańska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023

Zarządzenie Wójta - Konsulatcje PW 2023.pdf

450

Powrót