Przebudowa drogi gminnej 420031K w km od 3+404,76 do km 3+874,45 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska

Przebudowa drogi gminnej 420031K w km od 3+404,76 do km 3+874,45 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska.

Wartość całej inwestycji: 1 307 925,47 brutto.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania realizowany będzie:

,,Przebudowa drogi gminnej 420031K w km od 3+404,76 do km 3+874,45 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

W ramach zadania zrealizowane będą: roboty przygotowawcze, budowa sieci oświetlenia ulicznego, roboty ziemne, odwodnieie korpusu drogowego, droga, chodnik dla pieszych, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz roboty wykończeniowe.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 046 340,00 zł brutto.

234

Powrót