Remont kapliczki zadaszonej drewnianym gontem z 1776 r. w miejscowości Groń

,,Renowacja kapliczki zadaszonej drewnianym gontem z 1776 r. w miejscowości  Groń" - zadanie dofinansowane ze środków województwa małopolskiego w ramach konkursu ,,Kapliczki Małopolski_2023".

Kwota dotacji: 11 000,00 zł. Wartość całej inwestycji: 22 503,77 zł brutto.

Zadanie zrealizowane i odebrane.

,,Remont kapliczki wykonany ze środków gminy Bukowina Tatrzańska i województwa małopolskiego w 2023 r."

,,Remont kapliczki wykonany ze środków gminy Bukowina Tatrzańska i województwa małopolskiego w 2023 r."
,,Remont kapliczki wykonany ze środków gminy Bukowina Tatrzańska i województwa małopolskiego w 2023 r."

W ramach zadania wykonano następujące prace:

 1. Wycięcie krzaków wokół kapliczki i przycięcie konarów zwisających nad kapliczką, stanowiących zagrożenie dla niej.
 2. Demontaż, odnowienie i montaż żeliwnego krzyża z zespoloną chorągiewką blaszaną.
 3. Demontaż dachu stożkowego z pokryciem z gontu drewnianego wraz z obróbką z blachy ocynkowanej.
 4. Wykonanie nowego dachu z pokryciem z podwójnego gontu drewnianego klinowego/zabiegowego wraz z obróbką z blachy miedzianej na czubku. Gonty impregnowane, olejowane – naturalna barwa drewna. Więźba impregnowana preparatem ognio- i grzybobójczym.
 5. Odkucie tynku zwykłego i wykonanie nowego tynku cementowo wapiennego na tylnej ścianie kapliczki. Pozostałe trzy ściany kapliczki po odkuci należy wyczyścić, uzupełnić spoiny oraz zaimpregnować impregnatem do kamienia całych ścian i spoin.
 6. Malowanie farbą emulsyjną zewnętrzną elewacji tylnej ściany kapliczki.
 7. Odkucie tynku zwykłego i wykonanie nowego tynku cementowo-wapiennego na całej powierzchni cokołu. Położenie kamieniarki z kamienia rodzimego (piaskowca polnego i potokowego, łamanego/łupanego) na dziko wraz z wykonaniem gzymsu.
 8. Odkopanie fundamentu, wykonanie wzmocnienia fundamentu kamiennego płaszczem żelbetowym, izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna i z folii kubełkowej.
 9. Wykonanie opaski wokół kapliczki - kamień rodzimy (piaskowiec polny i potokowy, łamany/łupany) na zaprawie zbrojonej siatką - na dziko.
 10. Wykonanie okienek do wnęk - okna drewniane - rama+kwatera otwierana - bez zawężania otworów.
 11. Odtworzenie napisu na elewacji frontowej - litery z zaprawy betonowej z formy, naklejane, pomalowane na czarno.
226

Powrót