Przebudowa drogi gminnej 420047K w km od 0 + 007,50 do km 1 + 061,00 w miejscowości Groń, Gmina Bukowina Tatrzańska

Przebudowa drogi gminnej 420047K w km od 0 + 007,50 do km 1 + 061,00 w miejscowości Groń, Gmina Bukowina Tatrzańska.

Wartość całej inwestycji: 5 953 257,59 brutto.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania realizowany będzie:

,,Przebudowa drogi gminnej 420047K w km od 0 + 007,50 do km 1 + 061,00 w miejscowości Groń, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

W ramach zadania zrealizowane będą: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, rozbudowa drogi, chodniki, zjazdy, przebudowa przepustu w km 0+012,30, odwodnienie, elementy bezpieczeństwa ruchu z oznakowaniem, roboty wykończeniowe, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci energetycznej oraz przebudowa sieci teletechnicznej.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 2 973 553,00 zł brutto.

172

Powrót