Przebudowa drogi gminnej 420031K w km od 1+030,22 do km 1+329,41 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska

Przebudowa drogi gminnej 420031K w km od 1+030,22 do km 1+329,41 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska.

Wartość całej inwestycji: 1 483 887,07 brutto.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania realizowany będzie:

,,Przebudowa drogi gminnej 420031K w km od 1+030,22 do km 1+329,41 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

W ramach zadania zrealizowane będą: roboty przygotowawcze, zabezpieczenie i przebudowa sieci, budowa sieci oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci teletechnicznej, odwodnienie korpusu drogowego, roboty ziemne, droga, chodnik dla pieszych, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz roboty wykończeniowe.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 044 360,00 zł brutto.

248

Powrót