IZW.271.1.5.2021

Dostawa sprzętu komputerowego dla Gminy Bukowiny Tatrzańska, w ramach "Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej - Pakiet Edukacyjny. Cyfryzacja szkół i placówek oświatowych

 

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/549a5e79-f4bb-43a9-b3f3-83b967a1d5a8

618

Powrót