IZW.271.1.11.2021

Dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 6x6 dla OSP Białka Tatrzańska

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/95d2a8ea-2fef-48cf-aa7d-7ff2b9348b7a

1019

Powrót