IZW.271.1.10.2021

Przebudowa drogi gminnej nr K420039 polegająca na budowie oświetlenia ulicznego wraz z usunięciem kolizji tj. budowie  sieci nN oraz demontażu istniejącej  sieci nN w Bukowinie Tatrzańskiej

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/67929d72-f0d9-429f-a215-c47c0c843568

684

Powrót