IZW.271.1.8.2021

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych w Białce Tatrzańskiej

 

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=5e03faa9-30f1-4ebc-ab71-7315974e3364

917

Powrót