IZW.271.1.12.2021

Wykonanie przebudowy istniejącego przyszkolnego boiska sportowego wraz z wykonaniem piłkochwytów (ogrodzenia) i montażem niezbędnego wyposażenia w miejscowości Rzepiska, ul. Potok Bryjów

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/029e6c17-7739-4c7a-9d14-f96e02352d7e

855

Powrót