Wykonanie prac budowlano-remontowych w budynku remizy OSP Brzegi

Gmina Bukowina Tatrzańska otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: "Wykonanie prac budowalno-remontowych w budynku remizy OSP Brzegi".

Wartość robót wyniosła 79 510,00 zł, kwota dofinansowania 30 000,00 zł.

"Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowalno-remontowych w remizach strażackich 2020 r."

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w 2020 r.
Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w 2020 r.
1108

Powrót