Wykonanie prac budowlano-remontowych w budynku remizy OSP Rzepiska I

Gmina Bukowina Tatrzańska otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: "Wykonanie prac budowalno-remontowych w budynku remizy OSP Rzepiska I".

Wartość robót wyniosła 60 457,00 zł, kwota dofinansowania 20 000,00 zł.

"Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowalno-remontowych w remizach strażackich 2021 r."

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w 2021 r.
Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w 2021 r.
850

Powrót