Wykonanie prac budowlano-remontowych w budynku remizy OSP Rzepiska I

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Małopolskiego na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich w ramach Konkursu pn. „Małopolskie OSP 2021” w kwocie 20 000,00

Wykonanie prac budowlano-remontowych w budynku remizy OSP Rzepiska I
Wykonanie prac budowlano-remontowych w budynku remizy OSP Rzepiska I
216

Powrót