Remont drogi gminnej 420042K na odcinku I - w km od 1+940 do km 2+510, na odcinku II - w km 2+959 do km 4+440 w miejscowości Bukowina Tatrzańska, Gmina Bukowina Tatrzańska

Remont drogi gminnej 420042K na odcinku I - w km od 1+940 do km 2+510, na odcinku II - w km 2+959 do km 4+440 w miejscowości Bukowina Tatrzańska, Gmina Bukowina Tatrzańska.

Wartość całej inwestycji: 2 250 528,86 zł brutto.

Zadanie zrealizowane i odebrane.

Remont drogi gminnej 420042K na odcinku I - w km od 1+940 do km 2+510, na odcinku II - w km 2+959 do km 4+440 w miejscowości Bukowina Tatrzańska, Gmina Bukowina Tatrzańska

W ramach zadania realizowane było:

''Remont drogi gminnej 420042K na odcinku I - w km od 1+940 do km 2+510, na odcinku II - w km 2+959 do km 4+440 w miejscowości Bukowina Tatrzańska, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, remont jezdni drogi gminnej, remont mijanek z wymianą nawierzchni na kostkę betonowa i brukową, remont poboczy i opasek gruntowych, remont poboczy i opasek z prefabrykatów betonowych, elementy ulic, umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków, urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:  1 036 879,00 zł brutto.

488

Powrót