Budowa drogi gminnej w km od 0+001,45 do km 0+165,80 w miejscowości Leśnica, Gmina Bukowina Tatrzańska

Budowa drogi gminnej w km od 0+001,45 do km 0+165,80 w miejscowości Leśnica, Gmina Bukowina Tatrzańska.

Wartość całej inwestycji: 471 595,03 brutto.

Zadanie zrealizowane i odebrane.

Budowa drogi gminnej w km od 0+001,45 do km 0+165,80 w miejscowości Leśnica, Gmina Bukowina Tatrzańska

W ramach zadania realizowane było:

''Budowa drogi gminnej w km od 0+001,45 do km 0+165,80 w miejscowości Leśnica, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, rozbudowa jezdni, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, przebudowa sieci napowietrznej i niskiego napięcia, przebudowa słupów sieci teletechnicznej.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 218 859,00 zł brutto.

622

Powrót