Remont drogi gminnej 420041K w km od 0+008 do km 4+145 w miejscowości Rzepiska, Gmina Bukowina Tatrzańska

Remont drogi gminnej 420041K w km od 0+008 do km 4+145 w miejscowości Rzepiska, Gmina Bukowina Tatrzańska.

Wartość całej inwestycji: 8 950 435,71 brutto.

Zadanie zrealizowane i odebrane.

 

Remont drogi gminnej 420041K w km od 0+008 do km 4+145 w miejscowości Rzepiska, Gmina Bukowina Tatrzańska

W ramach zadania zrealizowano:

,,Remont drogi gminnej 420041K w km od 0+008 do km 4+145 w miejscowości Rzepiska, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W ramach zadania wykonano:  roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, remont elementów odwodnienia drogi, roboty ziemne, remont podbudowy drogi, remont nawierzchni drogi, nawierzchnia poboczy gruntowych, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, inne roboty.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 3 355 681,00 zł brutto.

565

Powrót