Remont drogi gminnej 420031K w km od 2+653 do km 4+363 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska (z wyłączeniem odcinka w km 2+653 – 3+426)

Remont drogi gminnej 420031K w km od 2+653 do km 4+363 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska (z wyłączeniem odcinka w km 2+653 – 3+426)

Wartość całej inwestycji: 4 164 017,90 brutto.

Zadanie zrealizowane i odebrane.

Remont drogi gminnej 420031K w km od 2+653 do km 4+363 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska (z wyłączeniem odcinka w km 2+653 – 3+426)
Remont drogi gminnej 420031K w km od 2+653 do km 4+363 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska (z wyłączeniem odcinka w km 2+653 – 3+426)

W ramach zadania zrealizowano:

,,Remont drogi gminnej 420031K w km od 2+653 do km 4+363 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska (z wyłączeniem odcinka w km 2+653 – 3+426)" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

W ramach zadania wykonano: roboty przygotowawcze, remont elementów odwodnienia drogi, remont podbudowy drogi, remont nawierchni chodników na moście, dylatacje, remont nawierzchni drogi, remont podbudowy i nawierzchni skrzyżowań, elementy bezpieczństwa ruchu.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 212 700,00 zł brutto.

473

Powrót