Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska

,,Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 29 800 000,00 zł.

Wartość całej inwestycji: 43 167 461,11 zł brutto.

Zadanie w trakcie realizacji.

,,Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
,,Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Białka Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje budowę gminnej oczyszczalni ścieków, wraz z niezbędnymi budynkami technologicznymi, zapleczem socjalno-techniczno-biurowym, instalacjami technologicznymi: wodnokanalizacyjnymi, wentylacyjnymi, elektrycznymi i sterownią oraz niezbędną infrastrukturą towarzyszącą obejmującą: przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej na zjazd publiczny, przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej, budowę ujęcia wód podziemnych, przyłącza wodociągowego i zbiornika przeciwpożarowego, przebudowę istniejącej linii energetycznej średniego napięcia, budowę nowego odcinka linii energetycznej średniego napięcia i stacji transformatorowej, montaż paneli fotowoltaicznych, budowę kanału doprowadzającego ścieki surowe do projektowanej oczyszczalni, budowę kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone i wylotu kanalizacyjnego do odbiornika, a także umocnienie brzegów odbiornika – odnogi rzeki Białki.

467

Powrót