Adaptacja pomieszczeń na potrzeby kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Górze wraz z remontem przyszkolnego boiska sportowego

,,Adaptacja pomieszczeń na potrzeby kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Górze wraz z remontem przyszkolnego boiska sportowego" - zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach ,,Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030".

Kwota dotacji: 225 000,00 zł. Wartość całej inwestycji: 760 296,12 brutto.

Zadanie zrealizowane i odebrane.

W ramach zadania zrealizowano roboty budowlane dotyczące adaptacji pomieszczeń na potrzeby kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Górze, m.in.: budowa ścianek działowych w pomieszczeniu kuchni oraz przebudowa zaplecza kuchni i sal konsumpcyjnych w części przyziemia budynku usługi oświaty Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi, a także remontu i wykonania instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, centralnego ogrzewania i wentylacyjno-klimatyzacyjnej.

 

442

Powrót