Budowa gminnego kompleksu oświatowo – sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej

,,Budowa gminnego kompleksu oświatowo – sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej" - zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - 13 050 000,00 zł.

Wartość całej inwestycji: 22 755 000,00 zł brutto.

Zadanie w trakcie realizacji.

,,Budowa gminnego kompleksu oświatowo – sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej" - zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
,,Budowa gminnego kompleksu oświatowo – sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej" - zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje budowę gminnego kompleksu oświatowo – sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowinie Tatrzańskiej, składającego się z: żłobka, przedszkola, pomieszczeń do edukacji wczesnoszkolnej oraz basenu do nauki pływania i wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną.

327

Powrót