Remont drogi gminnej K420048 w km 0+003 - 0+843 w miejscowości Leśnica, Groń, Gmina Bukowina Tatrzańska

Remont drogi gminnej K420048 w km 0+003 - 0+843 w miejscowości Leśnica, Groń, Gmina Bukowina Tatrzańska.

Wartość całej inwestycji: 1 217 699,70 brutto.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania realizowany będzie:

,,Remont drogi gminnej K420048 w km 0+003 - 0+843 w miejscowości Leśnica, Groń, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

W ramach zadania zrealizowane będą: roboty przygotowawcze, remont elementów odwodnienia drogi, remont podbudowy drogi, remont nawierzchni mostu, remont nawierzchni drogi oraz elementy bezpieczństwa ruchu.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 498 591,00 zł brutto.

284

Powrót