,,Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Bukowina Tatrzańska: budynku szkoły w Bukowinie Tatrzańskiej i budynku szkoły w Białce Tatrzańskiej" w ramach projektu grantowego pn. „Poprawa efektywności energetycznej (w tym OZE) w budynkach oświatowych” POIS.01.03.01-00-0004/23-00

W dniu 19.07.2023 r. Gmina Bukowina Tatrzańska zawarła umowę o powierzenie grantu nr 1355/2023/Wn06/OA-ew-ku/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na realizację Projektu pn.: ,,Poprawa efektywności energetycznej budynków szkolnych w Gminie Bukowina Tatrzańska: budynku szkoły w Bukowinie Tatrzańskiej i budynku szkoły w Białce Tatrzańskiej" w ramach projektu grantowego pn. ,,Poprawa efektywności enrgetycznej (w tym OZE) w budynkach oświatowych", w ramach działania 1.3 oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Opreacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 POIS.01.03.01-00-0004/23-00.

Celem Projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły w Bukowinie Tatrzańskiej oraz szkoły w Białce Tatrzańskiej.

Całkowity koszt realizacji Projektu wyniósł 10 042 101,24 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich w kwocie 7 879 060,16 zł. 

W szkole w Bukowinie Tatrzańskiej zrealizowano następujący zakres prac:
1. Ocieplenie stropu poddasza,
2. Wymiana okien i okien połaciowych,
3. Wymiana drzwi zewnętrznych,
4. Wymiana kotłów na niskotemperaturowe o łącznej mocy 750 kW,
5. Wymiana instalacji c.o. na nową niskopojemnościową, wyposażoną w grzejniki z zaworami i głowicami termostatycznymi,
6. Wdrożenie systemu zarządzania energią,
7. Modernizacja instalacji C.W.U. – zastosowanie pompy ciepła o mocy 25 kW, zamiast kotła olejowego,
8. Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED,
9. Montaż instalacji PV,
11. Odtworzenia i malowanie ścian i sufitów po robotach.

W szkole w Białce Tatrzańskiej zrealizowano następujący zakres prac:
1. Ocieplenie ścian piwnic,
2. Docieplenie ścian,
3. Docieplenie stropu poddasza,
4. Wymiana okien i okien połaciowych,
5. Wymiana drzwi zewnętrznych,
6. Wymiana kotłów olejowych na nowe kondensacyjne o mocy 140 kW każdy (łączna moc 280 kW),
7. Wdrożenie systemu zarządzania energią,
8. Wymiana instalacji c.o. na nową niskopojemnościową, wyposażoną w grzejniki z zaworami i głowicami termostatycznymi,
9. Modernizacja instalacji c,w.u. – zastosowanie pompy ciepła o mocy 14 kW, zamiast kotła olejowego,
10. Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu LED,
11. Montaż instalacji PV,
11. Odtworzenia i malowanie ścian i sufitów po robotach.

303

Powrót