Zakup nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla jednostki Ochotniczej Strazy Pożarnej Białka Tatrzańska

,,Zakup nowego, lekkiego samochodu ratowniczo-rozpoznawczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Białka Tatrzańska" - zadanie współfinansowane ze środków Fundusuz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, zgodnie z umową nr DFS-IX.7211.18.2023 z dnia 01.08.2023 r.

Kwota dofinasowania: 100 000,00 zł. Środki własne Gminy Bukowina Tatrzańska: 179 270,00 zł. Wartość zamówienia: 279 270,00 zł.

W ramach zadania w dniu 18.08.2023 r. zakupiono nowy, lekki samochód ratowniczo-rozpoznawczy marki Ford Ranger 4x4 Limited 213 KM A10, rok produkcji 2022.

W dniu 24.09.2023 r. Wójt Gminy Bukowina Tatrzańska przekazał umową użyczenia dla Ochotnicznej Straży Pożarnej Białka Tatrzańska zakupiony samochód ratowniczo-rozpoznawczy.

Zdjęcie: Anna Para
Zdjęcie: Anna Para
287

Powrót