Remont drogi gminnej nr 420031K w km 0+006 do 0+385 i w km 0+810 do 0+849 i w km 0+856 do 1+054 w miejscowości Bukowina Tatrzańska i Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska

Remont drogi gminnej nr 420031K w km 0+006 do 0+385 i w km 0+810 do 0+849 i w km 0+856 do 1+054 w miejscowosci Bukowina Tatrzańska i Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska.

Wartość całej inwestycji: 1 810 661,48 zł brutto.

Zadanie zrealizowane i odebrane.

Remont drogi gminnej z miejscowości Bukowina Tatrzańska - Karpęciny do miejscowości Brzegi - Skrzyżowanie
Remont drogi gminnej z miejscowości Bukowina Tatrzańska - Karpęciny do miejscowości Brzegi - Skrzyżowanie

W ramach zadania realizowane było: 

  1. "Remont drogi gminnej nr 420031K w km 0+006 do 0+385 i w km 0+810 do 0+849 i w km 0+856 do 1+054" - zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Na każdym z wymienionych odcinków zrealizowano następujące roboty: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, remont jezdni, pobocza, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz remont rowów. Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 555 929,00 zł.
  2. "Remont drogi gminnej nr 420031K w km 0+385 do 0+810 i bieżąca konserwacja istniejącej nawierzchni w km 0+849 do 0+856" - zadane finansowane ze środków własnych Gminy Bukowina Tatrzańska. Na odcinku drogi w km 0+385 do 0+810 zrealizowano następujące roboty: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, remont jezdni, pobocza, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz remont rowów. Na odcinku drogi w km 0+849 do 0+856 wykonano bieżąca konserwację istniejącej nawierzchni drogi, bieżącą konserwację poboczy oraz rowów.
1111

Powrót