Remont drogi gminnej z miejscowości Bukowina Tatrzańska - Karpęciny do miejscowości Brzegi - Skrzyżowanie

"Remont drogi gminnej K420031 Bukowina Tatrzańska - Brzegi - Jurgów w km 0+006 do 0+849 i 0+856 do 1+054". Wartość całej inwestycji to 1 810 661,48 zł brutto. Zadanie zrealizowane i odebrane.

Remont drogi gminnej z miejscowości Bukowina Tatrzańska - Karpęciny do miejscowości Brzegi - Skrzyżowanie
Remont drogi gminnej z miejscowości Bukowina Tatrzańska - Karpęciny do miejscowości Brzegi - Skrzyżowanie

W ramach zadania realizowane było: 

  1. "Remont drogi gminnej nr 420031K w km 0+006 do 0+385 i w km 0+810 do 0+849 i w km 0+856 do 1+054" - zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Na każdym z wymienionych odcinków zrealizowano następujące roboty: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, remont jezdni, pobocza, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz remont rowów. Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosła: 555 929,00 zł.
  2. "Remont drogi gminnej nr 420031K w km 0+385 do 0+810 i bieżąca konserwacja istniejącej nawierzchni w km 0+849 do 0+856" - zadane finansowane ze środków własnych Gminy Bukowina Tatrzańska. Na odcinku drogi w km 0+385 do 0+810 zrealizowano następujące roboty: roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, remont jezdni, pobocza, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz remont rowów. Na odcinku drogi w km 0+849 do 0+856 wykonano bieżąca konserwację istniejącej nawierzchni drogi, bieżącą konserwację poboczy oraz rowów.
82

Powrót