Budowa drogi gminnej w km 0+003,35 - 0+164,23 wraz z budową mostu w miejscowości Leśnica - Groń (Muchówka), Gmina Bukowina Tatrzańska

Budowa drogi gminnej w km 0+003,35 - 0+164,23 wraz z budową mostu w miejscowości Leśnica - Groń (Muchówka), Gmina Bukowina Tatrzańska.

Wartość całej inwestycji: 1 762 376,22 zł brutto.

Zadanie zrealizowane, odebrane oraz uzyskano pozwolenie na użytkowanie.

Budowa drogi gminnej wraz z budową mostu w miejscowości Leśnica – Groń (Muchówka)
Budowa drogi gminnej wraz z budową mostu w miejscowości Leśnica – Groń (Muchówka)

W ramach zadania realizowane było: 

"Budowa drogi gminnej w km 0+003,35 - 0+164,23 wraz z budową mostu w miejscowości Leśnica - Groń (Muchówka), Gmina Bukowina Tatrzańska'' - zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania wykonano: roboty przygotowawcze, roboty mostowe, budowę drogi wewnętrznej wraz z dojazdami, zabezpieczenie kanalizacji sanitarnej, budowę kanalizacji deszczowej, zabezpieczenie sieci energetycznej, przebudowę sieci teletechnicznej, roboty wykończeniowe i towarzyszące, przebudowę drogi wewnętrznej wzdłuż potoku oraz przebudowę ogrodzeń. Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 643 846,00 zł brutto. 

1053

Powrót