Remont drogi gminnej 420031K Bukowina Tatrzańska - Brzegi - Jurgów

"Remont drogi gminnej 420031K Bukowina Tatrzańska - Brzegi - Jurgów w km 1+054 2+653 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość całej inwestycji wynosi 1 696 982,80 zł brutto. Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych 803 560,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Remont drogi gminnej 420031K Bukowina Tatrzańska - Brzegi - Jurgów
Remont drogi gminnej 420031K Bukowina Tatrzańska - Brzegi - Jurgów

W ramach zadania zrealizowane będą: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, remont jezdni, wymiana zniszczonych krawężników i uszkodzonej nawierzchni chodników oraz poboczy z prefabrykatów betonowych, pobocza gruntowe, umocnienie powierzchnie skarp, rowów i ścieków, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne. Zadanie jest kontynuacją zadania pn.: "Remont drogi gminnej K420031 Bukowina Tatrzańska - Brzegi - Jurgów w km 0+006 do 0+849 i 0+856 do 1+054".

Harmonogram realizacji zadania:

  1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze – 06/2020
  2. Zdjęcie warstwy humusu – 06/2020
  3. Roboty ziemne – 07/2020
  4. Wymiana zniszczonych krawężników i uszkodzonej nawierzchni chodników oraz poboczy z prefabrykatów betonowych – 08/2020
  5. Remont jezdni – 09/2020
  6. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – 09/2020
  7. Pobocza gruntowe – 10/2020
  8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 10/2020
  9. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne – 10/2020
111

Powrót