Remont drogi gminnej 420031K Bukowina Tatrzańska - Brzegi - Jurgów w km 1+054 2+653 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska

Remont drogi gminnej 420031K Bukowina Tatrzańska - Brzegi - Jurgów w km 1+054 2+653 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska.

Wartość całej inwestycji: 1 696 982,80 zł brutto. 

Zadanie jest kontynuacją zadania pn.: "Remont drogi gminnej nr 420031K w km 0+006 do 0+385 i w km 0+810 do 0+849 i w km 0+856 do 1+054 w miejscowości Bukowina Tatrzańska i Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska".

Zadanie zrealizowane i odebrane.

Remont drogi gminnej 420031K Bukowina Tatrzańska - Brzegi - Jurgów
Remont drogi gminnej 420031K Bukowina Tatrzańska - Brzegi - Jurgów

W ramach zadania realizowane było:

''Remont drogi gminnej 420031K Bukowina Tatrzańska - Brzegi - Jurgów w km 1+054 2+653 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania wykonano: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, remont jezdni, wymiana zniszczonych krawężników i uszkodzonej nawierzchni chodników oraz poboczy z prefabrykatów betonowych, pobocza gruntowe, umocnienie powierzchnie skarp, rowów i ścieków, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne. Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 803 560,00 zł brutto.

 
1127

Powrót