Remont drogi gminnej Trybsz - Czarna Góra wraz z przebudową odwodnienia drogi gminnej Trybsz - Czarna Góra oraz rozbiórką i odbudową przepustu drogowego w miejscowości Czarna Góra

"Remont drogi gminnej K420043 Trybsz - Czarna Góra w km 1+914,0 - 3+372,5 wraz z przebudową odwodnienia drogi gminnej K420043 Trybsz - Czarna Góra oraz rozbiórką i odbudową przepustu drogowego drogi gminnej K420043 (ul. Nadwodnia) na potoku bez nazwy w miejscowości Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska". Wartość całej inwestycji to: 2 116 199,37 zł brutto. Zadanie w trakcie realizacji.

Remont drogi gminnej Trybsz - Czarna Góra
Remont drogi gminnej Trybsz - Czarna Góra

W ramach zadania zrealizowane będzie:

 1. "Remont drogi gminnej K420043 Trybsz - Czarna Góra w km 1+914,0 - 3+372,5 (z wyłączeniem odcinka w km 2+000,0 - 2+200,0) w miejscowości Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania zrealizowane będą: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, remont jezdni, wymiana zniszczonych krawężników i uszkodzonej nawierzchni chodników oraz poboczy z prefabrykatów betonowych, pobocza gruntowe, umocnienie powierzchnie skarp, rowów i ścieków, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne, oświetlenie uliczne. Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 782 458,00 zł.
 2. "Rozbiórka i odbudowa przepustu drogowego drogi gminnej K420043 (ul. Nadwodnia) na potoku bez nazwy w miejscowości Czarna Góra" - zadane finansowane ze środków własnych Gminy Bukowina Tatrzańska. W ramach zadania zrealizowane będą: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, zabezpieczenie kolidującej sieci teletechnicznej, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, pobocza gruntowe, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz elementy ulic.

Harmonogram realizacji zadania:

 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze – 06/2020
 2. Zdjęcie warstwy humusu – 06/2020
 3. Roboty ziemne – 07/2020
 4. Odwodnienie korpusu drogowego – 07/2020
 5. Oświetlenie uliczne 1 – 08/2020
 6. Oświetlenie uliczne 2 – 08/2020
 7. Oświetlenie uliczne 3 – 08/2020
 8. Rozbiórka i odbudowa przepustu – 08/2020
 9. Remont jezdni – 09/2020
 10. Wymiana zniszczonych krawężników i uszkodzonej nawierzchni chodników oraz poboczy z prefabrykatów betonowych – 09/2020
 11. Pobocza gruntowe – 09/2020
 12. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – 09/2020
 13. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 10/2020
 14. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne – 10/2020
147

Powrót