Remont drogi gminnej K420043 Trybsz - Czarna Góra w km 1+914,0 - 3+372,5 w miejscowości Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska

Remont drogi gminnej K420043 Trybsz - Czarna Góra w km 1+914,0 - 3+372,5 w miejscowości Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska.

Wartość całej inwestycji: 2 248 084,88 zł brutto.

Zadanie zrealizowane i odebrane.

Remont drogi gminnej Trybsz - Czarna Góra
Remont drogi gminnej Trybsz - Czarna Góra

W ramach zadania realizowane było:

  1. "Remont drogi gminnej K420043 Trybsz - Czarna Góra w km 1+914,0 - 3+372,5 (z wyłączeniem odcinka w km 2+000,0 - 2+200,0) w miejscowości Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. W ramach zadania zrealizowano: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, remont jezdni, wymiana zniszczonych krawężników i uszkodzonej nawierzchni chodników oraz poboczy z prefabrykatów betonowych, pobocza gruntowe, umocnienie powierzchnie skarp, rowów i ścieków, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne, oświetlenie uliczne. Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 782 458,00 zł.
  2. "Rozbiórka i odbudowa przepustu drogowego drogi gminnej K420043 (ul. Nadwodnia) na potoku bez nazwy w miejscowości Czarna Góra" - zadane finansowane ze środków własnych Gminy Bukowina Tatrzańska. W ramach zadania zrealizowano: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, zabezpieczenie kolidującej sieci teletechnicznej, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, pobocza gruntowe, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz elementy ulic.
1710

Powrót