Remont drogi dojazdowej do pól ul. Wierch Buńdowy działka nr 5442/1 w miejscowości Bukowina Tatrzańska w km 0+602,5 – 0+807,5 o długości 205 m

29 września 2020 roku dokonano odbioru końcowego robót dla zadania pn. „Remont drogi dojazdowej do pól ul. Wierch Buńdowy działka nr 5442/1 w miejscowości Bukowina Tatrzańska w km 0+602,5 – 0+807,5 o długości 205m”.

Wartość robót wyniosła 146 277,78 zł, na zadanie pozyskano dotację z Województwa Małopolskiego w kwocie 53 355,00 zł.

Remont drogi dojazdowej do pól ul. Wierch Buńdowy działka nr 5442/1 w miejscowości Bukowina Tatrzańska w km 0+602,5 – 0+807,5 o długości 205m
Remont drogi dojazdowej do pól ul. Wierch Buńdowy działka nr 5442/1 w miejscowości Bukowina Tatrzańska w km 0+602,5 – 0+807,5 o długości 205m
1491

Powrót