Świadczenie Dobry start 300+

ZMIANY W PROGRAMIE DOBRY START " 300+ "

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r.  w sprawie szczegółowych  warunków realizacji rządowego programu " Dobry start" od 1 lipca 2021 r. realizatorem rządowego programu będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Składanie wniosków będzie odbywać się wyłącznie  w formie elektronicznej  przez:

  • portal informacyjno-usługowy  Emp@tia,
  • bankowość elektroniczną,
  • portal PUE ZUS.

Wnioski należy składać do 30 listopada 2021r.

Wypłata świadczenia  realizowana będzie w formie bezgotówkowej na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

Wszelkie szczegółowe pytania dotyczące zasad przyznawania świadczenia należy kierować do ZUS.

Powrót