Świadczenie wychowawcze 500+

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW 500+

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej informuje, że nabór wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego 500+ na nowy okres ruszy:

1 lutego 2021 roku w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną

oraz

od 1 kwietnia 2021 roku w przypadku wniosków składanych w sposób tradycyjny.

Prawo do 500+ w 2021 roku będzie ustalane na czas od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 roku.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.

E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu https://empatia.mpips.gov.pl/, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze

Wnioski 500+

Powrót