Świadczenie wychowawcze 500+

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Bukowinie Tatrzańskiej osobiście, listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet.

E-wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą portalu https://empatia.mpips.gov.pl/, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Druk wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ii-wiadczenie-wychowawcze

Wnioski 500+

Powrót