Rozbudowa drogi gminnej 420043K w km od 3+943,00 do km 4+520,60 w miejscowości Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska

,,Rozbudowa drogi gminnej 420043K w km od 3+943,00 do km 4+520,60 w miejscowości Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 4 757 302,00 zł. Wartość całej inwestycji: 7 790 478,29 brutto.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania zrealizowane będą: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, rozbudowa drogi, chodniki, zjazdy, zatoka autobusowa, wyniesione przejście dla pieszych, odwodnienie, elementy bezpieczeństwa ruchu z oznakowaniem, mur oporowy km 4+301,00 - 4+520,60, roboty wykończeniowe, budowa lini kablowej oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci napowietrznej niskiego napięcia, przebudowa kabli i słupów telekomunikacyjnych oraz budowa kanału technologicznego.

Harmonogram realizacji zadania:

 1. Roboty przygotowawcze – 05/2024
 2. Roboty rozbiórkowe – 05/2024
 3. Roboty ziemne – 07/2024
 4. Rozbudowa drogi – 09/2024
 5. Chodniki – 08/2024
 6. Chodniki zjazdy – 09/2024
 7. Zjazdy – 09/2024
 8. Zatoka autobusowa – 08/2024
 9. Wyniesione przejście dla pieszych – 07/2024
 10. Odwodnienie – 07/2024
 11. Elementy bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie – 10/2024
 12. Mur oporowy km 4+301,00 - 4+520,60 – 07/2024
 13. Roboty wykończeniowe – 10/2024
 14. Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego – 09/2024
 15. Przebudowa sieci napowietrznej niskiego napięcia – 07/2024
 16. Przebudowa kabli i słupów telekomunikacyjnych – 07/2024
 17. Budowa kanału technologicznego – 08/2024
29

Powrót