Remont drogi gminnej K420043 Trybsz - Czarna Góra w km 1+914,0 - 3+372,5 (z wyłączeniem odcinka w km 2+000,0 - 2+200,0) w miejscowości Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska

"Remont drogi gminnej K420043 Trybsz - Czarna Góra w km 1+914,0 - 3+372,5 (z wyłączeniem odcinka w km 2+000,0 - 2+200,0) w miejscowości Czarna Góra, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego - Fundusz Dróg Samorządowych.

Kwota dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 782 458,00 zł. Wartość całej inwestycji: 2 248 084,84 zł brutto.

Zadanie zakończone i rozliczone.

 

W ramach zadania zrealizowano: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, remont jezdni, wymiana zniszczonych krawężników i uszkodzonej nawierzchni chodników oraz poboczy z prefabrykatów betonowych, pobocza gruntowe, umocnienie powierzchnie skarp, rowów i ścieków, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne, oświetlenie uliczne.

Harmonogram realizacji zadania:

 1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze – 06/2020
 2. Zdjęcie warstwy humusu – 06/2020
 3. Roboty ziemne – 07/2020
 4. Odwodnienie korpusu drogowego – 07/2020
 5. Oświetlenie uliczne 1 – 08/2020
 6. Oświetlenie uliczne 2 – 08/2020
 7. Oświetlenie uliczne 3 – 08/2020
 8. Remont jezdni – 09/2020
 9. Wymiana zniszczonych krawężników i uszkodzonej nawierzchni chodników oraz poboczy z prefabrykatów betonowych – 09/2020
 10. Pobocza gruntowe – 09/2020
 11. Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków – 09/2020
 12. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 11/2020
 13. Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne – 11/2020
1189

Powrót