Przebudowa drogi gminnej 420031K w km od 3+404,76 do km 3+874,45 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska

,,Przebudowa drogi gminnej 420031K w km od 3+404,76 do km 3+874,45 w miejscowości Brzegi, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 1 046 340,00 zł. Wartość całej inwestycji: 1 307 925,47 brutto.

Zadanie w trakcie realizacji.

W ramach zadania zrealizowane będą: roboty przygotowawcze, budowa sieci oświetlenia ulicznego, roboty ziemne, odwodnieie korpusu drogowego, droga, chodnik dla pieszych, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz roboty wykończeniowe.

Harmonogram realizacji zadania:

  1. Roboty przygotowawcze – 06/2024
  2. Budowa sieci oświetlenia ulicznego – 09/2024
  3. Roboty ziemne – 08/2024
  4. Odwodnienie korpusu drogowego – 07/2024
  5. Droga – 09/2024
  6. Chodnik dla pieszych – 09/2024
  7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 09/2024
  8. Roboty wykończeniowe – 09/2024
240

Powrót