Budowa drogi gminnej w km od 0+001,45 do km 0+165,80 w miejscowości Leśnica, Gmina Bukowina Tatrzańska

"Budowa drogi gminnej w km od 0+001,45 do km 0+165,80 w miejscowości Leśnica, Gmina Bukowina Tatrzańska" - zadanie dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Kwota dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 218 859,00 zł. Wartość całej inwestycji: 471 595,03 brutto.

Zadanie zakończone i rozliczone.

W ramach zadania zrealizowano: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, rozbudowa jezdni, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic, przebudowa sieci napowietrznej i niskiego napięcia, przebudowa słupów sieci teletechnicznej.

Harmonogram realizacji zadania:

  1. Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze – 06/2021
  2. Zdjęcie warstwy humusu – 06/2021
  3. Roboty ziemne – 07/2021
  4. Odwodnienie korpusu drogowego – 08/2021
  5. Rozbudowa jezdni – 09/2021
  6. Roboty wykończeniowe – 10/2021
  7. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu – 10/2021
  8. Elementy ulic – 07/2021
  9. Przebudowa sieci napowietrznej i niskiego napięcia – 07/2021
  10. Przebudowa słupów sieci teletechnicznej – 07/2021
803

Powrót